06 quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự được đề xuất sửa đổi

Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần thứ 3 tháng 09/2021.

Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, cụ thể:

06 quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự được đề xuất sửa đổi

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 146 như sau:

  • Quy định hiện hành

Công an phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

  • Nội dung đề xuất sửa đổi

Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

2. Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 1 Điều 148 như sau:

“Điều 148. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Hết thời hạn quy định tại Điều 147 của Bộ luật này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố khi thuộc một trong các trường hợp:

…c) Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án”.

3. Bỏ cụm từ “và 226”; thay thế dấu “,” trước số “156” bằng từ “và” tại khoản 1 Điều 155;

4. Bỏ cụm từ “và 226”; thay thế dấu “,” trước số “156” bằng từ “và” tại khoản 8 Điều 157.

5. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 229 như sau:

“Điều 229. Tạm đình chỉ điều tra

1. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

…d) Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra”.

6. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 247 như sau:

“Điều 247. Tạm đình chỉ vụ án

1. Viện kiểm sát quyết định tạm đình chỉ vụ án trong các trường hợp:

…d) Khi không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy tố vì lý do bất kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố”.

Như vậy, đa phần nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung có liên quan đến nguyên nhân bất khả kháng do dịch bệnh.

06 quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự được đề xuất sửa đổi

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *