TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

Tổ Chức Thi Hành Án

Tổ Chức Thi Hành Án

Khi các cá nhân, tổ chức phát sinh tranh chấp và yêu cầu Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án chỉ là kết quả về mặt pháp lý.

TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN là biện pháp trực tiếp bảo vệ quyền lợi của đương sự trên thực tế, bên thắng kiện phải yêu cầu cơ quan thi hành án tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Thi hành án là gì?

Khi các cá nhân, tổ chức phát sinh tranh chấp và yêu cầu Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án chỉ là kết quả về mặt pháp lý. Để bảo vệ quyền lợi của mình trên thực tế, bên thắng kiện phải yêu cầu cơ quan thi hành án tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án được gọi là thi hành án.

Pháp luật cho phép Văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền thi hành án tương tự như Chi cục thi hành án. Tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn dịch vụ thi hành án một cách tốt nhất để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Thẩm quyền thi hành án của Văn phòng Thừa phát lại:

Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng đặt trụ sở tại Thành phố Hà Nội, có thẩm quyền Thi hành án tương tự Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Tức là, Văn phòng được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định:

 • Bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội;
 • Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội;
 • Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.

Thừa phát lại có thể tổ chức thi hành các vụ việc nói trên ngoài địa bàn quận, huyện nơi Tòa án cấp quận, huyện nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở nếu đương sự có tài sản, cư trú hay có các điều kiện khác ngoài Thành phố Hà Nội.

Tổ chức thi hành án

Để được thi hành án, khách hàng phải làm gì?

Để yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành án, khách hàng cần mang theo giấy tờ tùy thân và bản án của Tòa án đến Văn phòng Thừa phát lại hoặc chúng tôi sẽ cử cán bộ đến trực tiếp nhà riêng của khách hàng theo yêu cầu. Đội ngũ chuyên gia về công tác thi hành án sẽ hướng dẫn khách hàng biện pháp tốt nhất để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

Quy trình thực hiện

1. Tiếp nhận yêu cầu Thi hành án

 • Khách hàng có nhu cầu thi hành án sẽ làm việc với thư ký nghiệp vụ. Thư ký nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng về một số quy định pháp luật có liên quan đến thi hành án.
 • Tại đây, khách hàng cung cấp bản án, quyết định của Tòa án, điền nội dung yêu cầu thi hành án vào Phiếu yêu cầu thi hành án (theo mẫu). Thư ký nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của nội dung yêu cầu thi hành án, thẩm quyền thi hành án của Văn phòng và trình Thừa phát lại quyết định.
 • Thư ký nghiệp vụ đề nghị khách hàng điền vào Phiếu cung cấp thông tin (theo mẫu) những thông tin cần thiết liên quan đến việc thi hành án. Trong đó, xác định rõ việc yêu cầu Văn phòng xác minh điều kiện thi hành án của khách hàng.

2. Ký hợp đồng thi hành án

 • Khách hàng và Văn phòng Thừa phát lại tiến hành ký hợp đồng thi hành án. Trong đó, xác định rõ: ngày, tháng, năm yêu cầu thi hành án; các khoản yêu cầu thi hành theo bản án, quyết định; chi phí, phương thức thanh toán mức chi phí theo từng giai đoạn thi hành án gồm xác minh điều kiện thi hành án, thực hiện thi hành án, các trường hợp thanh lý hợp đồng.
 • Hợp đồng thi hành án được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Thư ký nghiệp vụ ghi vào sổ theo dõi hợp đồng thi hành án.

3. Mời đương sự đến thỏa thuận về việc thi hành án

Thừa phát lại thụ lý vụ việc có trách nhiệm mời các bên liên quan đến việc thi hành án đến trụ sở Văn phòng để thỏa thuận về việc thi hành án. Nếu các bên thỏa thuận được với nhau toàn bộ hoặc từng phần về việc thi hành án thì tiến hành lập biên bản về thỏa thuận đó.

4. Xác minh điều kiện thi hành án của đương sự

 • Trường hợp khách hàng yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án, thì Thừa phát lại tiến hành xác minh điều kiện thi hành án theo Quy định.
 • Nếu khách hàng không yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án thì Thừa phát lại yêu cầu Khách hàng cung cấp kết quả xác minh điều kiện thi hành án và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh do mình cung cấp.

5. Thanh lý hợp đồng thi hành án

 • Tiền, tài sản thu được từ thi hành án được chuyển cho khách hàng sau khi khấu trừ chi phí theo hợp đồng thi hành án.
 • Sau khi hoàn tất thủ tục thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại tiến hành thanh lý hợp đồng thi hành án với khách hàng.

Tổ chức thi hành án

Thừa phát lại thực hiện việc cưỡng chế thi hành án như thế nào?

Trong trường hợp cưỡng chế thi hành án cần huy động lực lượng bảo vệ, Văn phòng Thừa phát lại phải báo cáo, xin ý kiến của Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện/quận/thị xã nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại, cụ thể ở đây là Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại lập kế hoạch cưỡng chế, báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, kèm theo hồ sơ thi hành án để Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự xem xét, phê duyệt kế hoạch cưỡng chế và ra quyết định cưỡng chế thi hành án.

Tổ Chức Thi Hành Án

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Văn phòng Thừa phát lại, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự xem xét phê duyệt kế hoạch và ra quyết định cưỡng chế thi hành án; trường hợp cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế ngay thì Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có ý kiến trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Văn phòng Thừa phát lại. Trường hợp không nhất trí thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Sau khi được phê duyệt và ra quyết định cưỡng chế thi hành án, Thừa phát lại thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự và quy định của Nghị định này về cưỡng chế thi hành án.

Tổ Chức Thi Hành Án

LIÊN KẾT PHÁP LÝ

  NHẬN TƯ VẤN

  Chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn! Văn phòng Luật Hà Nội sẽ liên hệ với quý vị ngay khi nhận thông tin.

  Tổ Chức Thi Hành Án

  “Với tư cách là một luật sư, tôi luôn thực hiện nghĩa vụ của mình với phẩm giá, lương tâm, độc lập, liêm chính và nhân văn. Tôi coi trọng những nguồn thông tin mà thân chủ cung cấp và đảm bảo sự tin tưởng và an toàn cho họ, đồng thời trợ giúp và truyền đạt sao cho thân chủ có thể nắm bắt dễ dàng.”

  _____________

  Bà Cao Anh Thúy

  Trưởng Văn phòng & Người đại diện
  Văn phòng Thừa phát lại quận Hai Bà Trưng

  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ