XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án

Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án

Theo quy định của pháp luật, người được thi hành án phải cung cấp kết quả XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN, tức là phải chứng minh người phải thi hành án có tài sản để thi hành án khi yêu cầu thi hành án. Xác minh tài sản về nhà, đất, tài khoản ngân hàng… của người phải thi hành án.

Xác minh điều kiện thi hành án là gì?

Theo quy định của pháp luật, người được thi hành án phải cung cấp kết quả xác minh điều kiện thi hành án, tức là phải chứng minh người phải thi hành án có tài sản để thi hành án khi yêu cầu thi hành án.

Ví dụ: xác minh tài sản về nhà, đất, tài khoản ngân hàng… của người phải thi hành án. Tuy nhiên, bản thân khách hàng không có đủ điều kiện về thời gian, công sức cũng như nghiệp vụ để tự tiến hành xác minh. Hiện nay, pháp luật cho phép Văn phòng Thừa phát lại cung ứng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án. Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng chúng tôi, với đội ngũ chuyên nghiệp về công tác xác minh điều kiện thi hành án, sẽ thay mặt khách hàng tiến hành hoạt động xác minh một cách nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Tại sao phải xác minh điều kiện thi hành án?

Nếu không xác minh được điều kiện thi hành án, tức là không chứng minh được người phải thi hành án có tài sản để thi hành án, thì Chi cục thi hành án, văn phòng Thừa phát lại sẽ trả đơn yêu cầu thi hành án. Tài sản sẽ không được thu hồi, quyền lợi của người được thi hành án sẽ không được đảm bảo.

Giá trị của kết quả xác minh điều kiện thi hành

Kết quả xác minh điều kiện thi hành án của văn phòng Thừa phát lại là căn cứ để Chi Cục Thi hành án dân sự, văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành án.

Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án

Quy trình tiếp nhận yêu cầu xác minh

Tiếp nhận yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án

– Khách hàng có nhu cầu xác minh điều kiện thi hành án sẽ làm việc với thư ký nghiệp vụ. Thư ký nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng về một số quy định pháp luật có liên quan đến xác minh điều kiện thi hành án.

– Tại đây, khách hàng cung cấp bản án, quyết định của Tòa án, điền nội dung yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án vào Phiếu yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án (theo mẫu). Thư ký nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của nội dung yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án, thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án của Văn phòng và trình Thừa phát lại quyết định.

– Thư ký nghiệp vụ đề nghị khách hàng điền vào Phiếu cung cấp thông tin (theo mẫu) những thông tin cần thiết liên quan đến việc xác minh điều kiện thi hành án.

Ký hợp đồng xác minh

– Khách hàng và Văn phòng Thừa phát lại tiến hành ký hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án. Trong đó, xác định rõ và cụ thể yêu cầu xác minh về điều kiện tài sản hay các điều kiện khác của đương sự; thời gian thực hiện việc xác minh; quyền, nghĩa vụ của các bên; hình thức xác minh và mức phí xác minh tương ứng, các trường hợp thanh lý hợp đồng.

– Hợp đồng xác minh điều kiện thi hành bản án được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Thư ký nghiệp vụ ghi vào sổ theo dõi hợp đồng xác minh điều kiện thi hành bản án.

Thanh lý hợp đồng xác minh

Sau khi có kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thừa phát lại phải tiến hành thanh lý hợp đồng xác minh, cung cấp kết quả xác minh cho khách hàng sau khi hoàn tất các chi phí.

Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án
Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng – đơn vị uy tín tin cậy trong công tác xác minh các điều kiện thi hành án

LIÊN KẾT PHÁP LÝ

  NHẬN TƯ VẤN

  Chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn! Văn phòng Luật Hà Nội sẽ liên hệ với quý vị ngay khi nhận thông tin.

  Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án

  “Với tư cách là một luật sư, tôi luôn thực hiện nghĩa vụ của mình với phẩm giá, lương tâm, độc lập, liêm chính và nhân văn. Tôi coi trọng những nguồn thông tin mà thân chủ cung cấp và đảm bảo sự tin tưởng và an toàn cho họ, đồng thời trợ giúp và truyền đạt sao cho thân chủ có thể nắm bắt dễ dàng.”

  _____________

  Bà Cao Anh Thúy

  Trưởng Văn phòng & Người đại diện
  Văn phòng Thừa phát lại quận Hai Bà Trưng

  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ